Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Kontakt

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku
ul. Rynek 1
48-200 Prudnik
tel./fax. (77) 406-82-65, (77) 406-82-66
e-mail:
gzoiw@oswiata-prudnik.pl , sekretariat@oswiata-prudnik.pl 


Dane kontaktowe:

   Kierownictwo

      Dyrektor GZOiW w Prudniku - Maria Strońska - stronska@oswiata-prudnik.pl

  

Księgowość

      Główny Księgowy - Maria Darasz-Kukułka - ksiegowosc@oswiata-prudnik.pl - tel.wew. 38

  

 Kasa

      Ewa Czarnecka - tel.wew. 36

   

Rachuba Płac

      Jadwiga Tokarz - place@oswiata-prudnik.pl - tel.wew. 35

      Agata Wróblewska - place2@oswiata-prudnik.pl - tel.wew. 35

  

Inspektor do spraw BHP i Technicznych

      Beata Redel -   - tel.wew. 31

  

Radca Prawny

      Tomasz Surma

   

Informatyk

      Radosław Serafin -  informatyk@oswiata-prudnik.pl 

 

Mapa
Rok 2009