Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Zespół Sz-P nr 1 w Prudniku

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku,

ul. Podgórna 9
48-200 Prudnik
tel./fax. 077 406 75 65

e-mail: sp1prudnik@wodip.opole.pl
http://www.sp1prudnik.wodip.opole.pl/

 

 - Publiczne Przedszkole Nr 6 w Prudniku

ul. Podgórna 9a
48-200 Prudnik
tel./fax. 077 406 75 65

 

 Dyrektor: mgr Wiesława Kosińska
Wicedyrektor: mgr Iwona Pachołek

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Biedrońska - Józefczyk

 

 

Rok 2009