Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi uczniami, oraz przewozu z miejsca zamieszkania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi uczniami, oraz przewozu z miejsca zamieszkania

Załączniki
Rok 2009