Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Rok 2009