Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i urządzeń wraz z usunięciem ewentualnych nieszczelności w nieruchomościach będących placówkami oświatowymi Gminy Prudnik, w termin
Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i urządzeń wraz z usunięciem ewentualnych nieszczelności w nieruchomościach będących placówkami oświatowymi Gminy Prudnik, w terminie do 19.09.2017r
Załączniki
Rok 2009