Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi sprawowania opieki nad niepełnosprawnym uczniem przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia oraz jego przewozu z miejsca zamieszkania do klasy integracyjnej w szkole i ze szkoły do miejsca
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi sprawowania opieki nad niepełnosprawnym uczniem przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia oraz jego przewozu z miejsca zamieszkania do klasy integracyjnej w szkole i ze szkoły do miejsca zamieszkania tj.: I. z Szybowic do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku i z powrotem, II. z Rudziczki do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Prudniku i z powrotem. Okres świadczenia usługi : 04.09.2017 r. - 22.06.2018 r. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: I – tylko Szybowice, II – tylko Rudziczka lub I+II – Szybowice i Rudziczka
Załączniki
Rok 2009