Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
świadczenie usługi sprawowania opieki nad niepełnosprawnym uczniem przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia
Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi sprawowania opieki nad niepełnosprawnym uczniem przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia oraz jego przewozu z miejsca zamieszkania do klasy integracyjnej w szkole i ze szkoły do miejsca zamieszkania link: https://gzoiwprudnik.bip.gov.pl/publiccontracts/view/13604
Załączniki
Rok 2009