Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
świadczenie usługi sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi (przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia)
Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi (przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia)oraz ich przewozu z miejsca zamieszkania - Szybowice do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Prudniku i z powrotem.
Załączniki
Rok 2009