Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
www.zlobki.mpips.gov.pl

Zakończono I etap prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i jej udostępnieniem pod adresem:

www.zlobki.mpips.gov.pl

Strona jest kierowana do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć a także do podmiotów, które chcałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach.  Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi.

Rok 2009