Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Odznaczeni nauczyciele

Nauczyciele, którzy w roku 2012 otrzymali odznaczenie państwowe i resortowe oraz zostali uhonorowani nagrodami.

Odznaczenia:

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała Pani mgr Aleksandra Lisowska-Zachwieja- nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
1. Pani mgr Małgorzata Zaworska- nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
2. Pan Tadeusz Tuz- pracownik Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
3. Pani mgr Halina Garczyńska- nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku
4. Pani mgr Barbara Światłowska- nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
5. Pani mgr Małgorzata Malinowska-nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
Tytuł- „Nauczyciela Roku 2012” otrzymała Pani mgr Marzena Kędra-dyrektor Zespołu Szkolno-   Przedszkolnego w Moszczance

Nagrody:


Nagrodę  Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani mgr Ludmiła Lisowska-dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku
Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego otrzymał  Pan mgr Franciszek Dendewicz- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach

Nagrody Burmistrza Prudnika otrzymali:

1. Pani mgr Władysława Wróblewska- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
2. Pani mgr Krystyna Wróblewska – dyrektor Zespołu Szkół w Prudniku
3. Pani mgr Marzena Kędra- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
4. Pan mgr Franciszek Dendewicz- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach
5. Pani mgr  Wanda Połczyńska-dyrektor Publicznego Przedszkola nr 7 w Prudniku
6. Pani mgr Sylwia Paściak- nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku- Publiczna Szkoła Podstawowa nr1
7. Pani mgr Barbara Zużałek- Nowiczonek- nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
8. Pani mgr Teresa Gemza- nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku
- Publiczne Przedszkole nr 6
9. Pani mgr Izabela Drohomirecka- nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
10. Pan mgr Kazimierz Brudniak- nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku -Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
11. Pani mgr Izabela Kwiatkowska- nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku- Publiczne Przedszkole nr 4
12. Pani mgr Barbara Tobik- nauczyciel Zespołu Szkół w Prudniku- Publiczne Gimnazjum nr 2
13. Pani mgr Liliana Raszka-Niemiec- nauczyciel Zespołu Szkół w Prudniku- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
14. Pani mgr Ada Hasiec- nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 1  w Prudniku
15. Pani mgr Ewelina Langfort- nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku
16. Pani mgr Elżbieta Bury- nauczyciel  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
17. Pani mgr Ewa Ziemnik- nauczyciel  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce
18. Pani mgr Barbara Muzyka - nauczyciel  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szybowicach

Rok 2009