Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Rekrutacja dzieci do przedszkoli 2013/2014

Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik na rok 2013/2014.

Załączniki
Rok 2009