Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Dostawa środków czystości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę środków do utrzymania czystości do Placówek Oświatowych Gminy Prudnik w 2014 r.

Załączniki
Rok 2009