Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Dostawa artykułów papierniczych i biurowych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę artykułów papierniczych i biurowych do Placówek Oświatowych Gminy Prudnik w 2014 r.

Załączniki
Rok 2009