Gminny Zarzd Owiaty i Wychowania w Prudniku
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance

Przedłuża się termin składania ofert do dnia 30 lipca 2014r

Wyniki naboru na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance

Załączniki
Rok 2009